Produkti ar Personību!

 

Mājas lapas lietošanas noteikumi


 

Termini un skaidrojumi

Apmeklētājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kura internetā apmeklē SIA DQ Distribution oficiālo mājas lapu www.prowristbands.eu

Klients - jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir veikusi vai plāno veikt SIA DQ Distribution produktu pasūtīšanu.
Mājas lapa – kompānijas SIA DQ Distribution oficiālā vietne internetā www.prowristbands.eu un visi tās apakšdomēni, kategorijas un apakškategorijas, kā arī grafiskie un dizaina elementi.
Saite – grafisks attēls, reklāmkarogs un/vai teksta saturs mājas lapā vai e-pasta ziņojumā, kas ļauj apmeklētājam pāriet uz citu dokumentu, resursu vai vietni internetā; tā ir norāde (rinda) ar pilnu URL adresi uz vajadzīgo failu.
Vīruss – jebkāda veida tehnisks risinājums, kas var radīt tiešus un netiešus zaudējumus mājas lapas apmeklētājiem, piemēram, ievākt datus par apmeklētājiem, uzspiest pordukta pārdošanu u.c.

 

1. Līguma priekšmets

http://www.prowristbands.eu ir tīmekļa vietne (turpmāk tekstā – Mājas lapa), kurā Klients vienkāršā un ērtā veidā izmantojot mājas lapā esošo konstruktoru un instrukcijas, var veikt individualizēta aproču un kakla lenšu pasūtījumu.

PROWRISTBANDS nodrošina Mājas lapā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, turpmāk- Noteikumi. PROWRISTBANDS ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus.

PROWRISTBANDS ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt Noteikumus. Jebkuras Noteikumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. PROWRISTBANDS patur tiesības jebkurā laikā atcelt vai atsaukt jebkuras ar Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības.

Klienta veikts individualizēta aproču vai kakla lenšu pasūtījums izmantojot Mājas lapu tiek uzskatīts par distances līgumu. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 20.maija Direktīvas 97/7/EK par patērētāju aizsardzību saistībā ar distances līgumiem, Latvijas Republikas likuma Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem Noteikumi par distances līgumu”.

2. Lietotāja konts, parole un drošība

 1. Reģistrējoties mājas lapā, esošajā sistēmā un aizpildot norādīto informāciju Klients izveido savu lietotāja kontu, kura izmantošanai Klientam tiek piešķirts lietotāja vārds un parole. Klients ir atbildīgs par lietotāja vārda un paroles konfidencialitātes saglabāšanu, un ir atbildīgs par visām aktivitātēm, kas tiek veiktas, izmantojot Klienta paroli vai lietotāja vārdu.
 2. PROWRISTBANDS ir tiesīgs bez iepriekšēja brīdinājuma slēgt tos lietotāja kontus tiem Klientiem, kuri pārkāpj vai neievēro šos Noteikumus.

3. Pasūtījums, pirkuma līguma noslēgšana

 1. Klienta izdarīts PROWRISTBANDS produktu pasūtījums, turpmāk- Pasūtījums, kas izdarīts PROWRISTBANDS Mājas lapā ir uzskatāms par Klienta izteiktu piekrišanu noslēgt Distances līgumu par produkta iegādi, ko Klients apliecina, Pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ar to vienlaicīgi apstiprinot, ka ir iepazinies un piekrīt Mājas lapas lietošanas Noteikumiem.
 2. Saņemot Pasūtījumu, PROWRISTBANDS apstiprina Pasūtījuma saņemšanas faktu, nosūtot Klientam atsevišķu apstiprinājuma e-pastu uz Klienta norādīto e-pasta adresi.

4. Cenu veidošanas politika

 1. Mājas lapā esošās cenas ir norādītas attiecīgās valsts valūtā, kurā Mājas lapa ir atvērta.
 2. PROWRISTBANDS vienmēr veiks visu iespējamo, lai saglabātu esošās cenas, taču cenu politika tiek veidota atbilstoši produktu tirgus tendencēm un svārstībām starptautiskajos valūtas tirgos. PROWRISTBANDS patur iespēju jebkurā laikā izmainīt cenas bez iepriekšēja brīdinājuma.

5. Pasūtīšanas kārtība

 1. Pasūtījums tiek veikts PROWRISTBANDS mājas lapā, izvēloties konkrētu produktu un aizpildot formu, izvēloties produktu, produkta tipu un apjomu.
 2. Lai veiktu pasūtījumu nepieciešams aizpildīt kontakt un piegādes informāciju un nosūtīt pasūtījumu PROWRISTBANDS komandai.
 3. Saņemot pasūtījumu, PROWRISTBANDS nosūtīs Jūsu izvēlētā produkta dizaina paraugu kopā ar priekšapmaksas rēķinu, kura apmaksa var tikt veikta divos dažādos veidos. Uz doto brīdi PROWRISTBANDS pieņem bankas pārskaitījumus un paypal maksājumus. Izvēloties Paypal maksājuma iespēju, lūdzu ņemt vērā, ka 3% komisijas maksa tiks pievienota kopējai apmaksas summai.  

6. Kompensācijas

 1. PROWRISTBANDS kompensācijas tiek piedāvātas tikai atsevišķos gadījumos. Kompensācija netiks piedāvāta ja:
  • Klients pieļāvis kļūdu veicot pasūtījumu, piemēram, kļūda drukas tekstā, krāsas izvēlē utt.
  • Ražošana sākusies vēlāk kā sākotnēji piedāvāts
  • Izvēlēts nepareizs drukas fonts.
  • Krāsu atšķirība produktam ar mājas lapā piedāvātajiem krāsu paraugiem.

7. Dizaina iesniegšana

 1. Lūdzu norādiet dizaina nosacījumus pasūtījuma izdarīšanās brīdī. Papildus instrukcijas dizainam iespējams iesniegt pa e-pastu info@prowristbands.eu.
 2. Katru dizaina pieprasījumu pārskatīs PROWRISTBANDS dizaineru kolektīvs un veiks labojumus, lai dizains būtu atbilstošs izvēlētā produkta specifikācijai. Šis pakalpojums ir bez maksas.
 3. Produkta un/vai drukas krāsas izvēlētas mājas lapā un/vai produkta dizaina apstiprinājumā nevar tikt uzskatītas par precīzu atspoguļojuma produkta reālajai krāsai. Digitālā dizaina krāsas var atškirties no reālā produkta krāsām.  

8. Atteikuma tiesības

 1. Klienta pasūtītā produkcija tiek izgatavots pēc Klienta specifikācijām vai ir nepārprotami personalizēts, līdz ar to Klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja produktu ražošana ir sākusies.
 2. Pasūtījums var tikt atcelts, ja nav sācies produktu ražošanas process. Ja ražošanas process ir sācies, klients ir atbildīgs par pilna pasūtijuma apmaksu.

9. Preču piegāde

 1. Preču piegāde Klientam notiek izmantojot neatkarīga kurjerpasta piegādātaja pakalpojumus. Preču piegādes termiņi ir redzami pie katra produkta pasūtīšanas. Šie termiņi var atšķitrties atkarībā no pasūtījuma apjoma un sarežģītības pakāpes. Tajā pat laikā piegādes informācija, kas norādīta pasūtījuma apstiprinājuma lapā ir norādīta pieņemot, ka samaksa par pasūtījumu tiek saņemta tajā pašā kalendārajā dienā.
 2. PROWRISTBANDS neuzņemas atbildību par piegādes kavējumiem, kas radušies no kurjerpasta piegādātāja darbības rezultātā.

10. Garantija

 1. PROWRISTBANDS garantē un nodrošina, ka produkti tiek izgatavoti labā kvalitātē, tāpat garantē un nodrošina, ka tas ir izgatavots no materiāla, kas ir piemērots saprātīgi sagaidāmam produkta lietošanas mērķim.

 

Privātuma politika


1. SIA DQ Distribution veic visas nepieciešamās darbības, lai fizisko personu datu apstrāde notiktu ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Latvijas Republikas likumu „Fizisko personu datu aizsardzības likums”.

2. SIA DQ Distribution caur vietni www.prowristbands.eu iegūst un izmanto Klientu personīgo informāciju, jo tas ir nepieciešams, lai Klientiem tiktu nodrošināts labākais iespējamais servisa līmenis. Klientu personīgā informācija palīdz PROWRISTBANDS informēt Klientus par jaunumiem piedāvāto preču klāstā, izpārdošanām un pasākumiem, par kuriem Klienti varētu būt ieinteresēti.

3. Šīs mājas lapas dizainu un struktūru, kā arī citus elementus (reklāmkarogus, attēlus), kas ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas likumdošanas civilo tiesību aktiem, nedrīkst reproducēt (kopēt, atdarināt) jaunu informācijas objektu izveidei vai jebkādiem citiem, ar likumu aizliegtiem, nolūkiem ne pilnīgi, ne daļēji.

4. Jebkādu informāciju vai viedokļus mājas lapā SIA DQ Distribution izsaka, pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.

5. Mājas lapa var piedāvāt arī piekļuvi trešo pušu mājas lapām caur attiecīgām saitēm vai piedāvāt vai paziņot par trešās puses piedāvātiem produktiem, pakalpojumiem un informāciju. SIA DQ Distribution nav pārbaudījusi un nav atbildīga par citu pušu, kas nav SIA DQ Distribution, piedāvāto mājas lapu saturu, ieskaitot šādu pušu piedāvātos produktus un pakalpojumus.

6. Lai gan SIA DQ Distribution uzskata, ka mājas lapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt Jūsu IT sistēmas, Jūs piekļūstat un izmantojat mājas lapu uz savu paša risku. SIA DQ Distribution neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no mājas lapas izmantošanas.

7. SIA DQ Distribution neuzņemas nekādu atbildību par mājas lapas pieejamību.

8. Dati, kas ievadīti pieprasījuma veidlapās netiek atklāti trešajām personām.

9. Mājas lapā publicēto materiālu autors ir SIA DQ Distribution. SIA DQ Distribution un tās struktūrvienībām ir visas īpašuma tiesības, autortiesības, preču zīmes un visas citas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar mājas lapu un produktiem un pakalpojumiem, kas minēti mājas lapā, ja vien nav norādīts, ka šādas tiesības pieder trešajām personām.


 
SIA "Promo Market"
Reģ. Nr. LV 42103087157
Graudu iela 44
Liepāja, Latvija
info@prowristbands.eu
+371 25603833